EMDA - Elektroniczny Magazyn Dokumentów Archiwalnych

Do każdej firmy niemal codziennie wpływają nowe dokumenty. Ich organizacja to sprawa kluczowa, ale jak zrobić, żeby zaoszczędzić czas, miejsce i – co za tym idzie – pieniądze?

Z dumą pragniemy zaprezentować system, którego nadrzędnym zadaniem jest zorganizowanie i usystematyzowanie pracy przedsiębiorstw! Stworzony przez nas program jest pomocny we wszystkich aspektach związanych z archiwizacją danych i w konsekwencji skraca do niezbędnego minimum czas wszelkich procesów organizacyjnych w firmie.

Wszystkie najważniejsze dane w jednym miejscu, zawsze pod ręką i dostępne za pomocą kliknięcia myszą! Wychodzimy z założenia, że rozwój technologii ma na celu nie tylko zwiększenie komfortu życia, ale także komfortu pracy – Twojej pracy.

Nasz produkt pozwoli zapomnieć o zniszczonych dokumentach, których stan nie pozwoli już na nich pracować. Czasochłonne poszukiwania odpowiedniego segregatora, zakładki, czy też konieczność wysyłania dokumentów tradycyjną pocztą i długim oczekiwaniu zanim zostaną dostarczone na miejsce również odejdą w zapomnienie.

Elektroniczny Magazyn Dokumentów Archiwalnych zapewnia bezpieczeństwo, elastyczny system zarządzania uprawnieniami dostępu oraz błyskawiczne wyszukanie dowolnych przechowywanych w nim informacji w sposób kontrolowany i bezpieczny. Dokumenty w postaci cyfrowej nigdy się nie zestarzeją i nigdy nie znikną.

Dokumenty, które warto archiwizować:

  • dokumentacja firmowa
  • dokumentacja księgowa
  • dokumentacja kadrowo-płacowa
  • dokumentacja poufna
  • umowy, plany, mapy, wykresy itp.
  • Schemat wdrożenia systemu EMDA

Przenieś swoje dokumenty do archiwum zewnętrznego, zwiększ ich bezpieczeństwo i odzyskaj powierzchnię biurową w swojej firmie!

Archiwum dokumentacji papierowej

Przenieś swoje dokumenty do archiwum zewnętrznego, zwiększ ich bezpieczeństwo i odzyskaj powierzchnię biurową w swojej firmie!

Dążąc do kompleksowości świadczonych usług, proponujemy Państwu przekazanie oryginalnych dokumentów do naszego archiwum. Wszystkie dokumenty przechowywane są w specjalnie przystosowanych i zaplombowanych pudłach archiwalnych. Dostęp do budynku archiwum podlega ścisłej kontroli dostępu. Wgląd do treści dokumentów ma wyłącznie klient lub upoważniony przez niego pracownik archiwum.

Budynek w którym przechowywane są dokumenty spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Dodatkowo obiekt objęty jest całodobowym systemem monitoringu, kontrolą dostępu jak również systemem przeciwpożarowym.

W przypadku konieczności uzyskania dostępu do oryginału dokumentu,
istnieje możliwość jego dostarczenia nawet w ciągu jednej godziny.